Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę wegla do budynku Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie na okres od 12.10.2020r. do 31.08.2021r.

Poczawszy od 18 kwietnia 2019r. nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznegow zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line