Turnusy integracyjne

Program turnusu integracyjnego jest bardzo dobrze przyjmowany przez dzieci i młodzież. Cechuje go m. in. dobre tempo, jasność przekazu, bazowanie na bezpośredniej aktywności uczestniczącej w nim młodzieży na zajęciach warsztatowych, jak również wykorzystanie walorów turystycznych lokalnego środowiska – Sidziny, położonej w Beskidzie Żywieckim, w paśmie Polic i tak atrakcyjnych metod pracy jak zabawa, turystyka, przyroda do osiągnięcia zamierzonych celów. Wiadomo, że zmiana środowiska i warunków bycia, wpływa w większym stopniu na integrację klasy.

CEL ZADANIA:

1. Integracja klasy.

2. Nabycie umiejętności korzystania z różnych form realizacji i spędzania wolnego czasu:

– Promocja zdrowego stylu życia.

– Nabycie umiejętności współpracy grupowej w planowaniu, podejmowaniu decyzji, działaniu, wspólnej zabawie.

RAMOWY PROGRAM:

1 DZIEŃ – Przyjazd grupy. Zakwaterowanie. Obiad. Spotkanie organizacyjne z dyrektorem placówki. Zajęcia warsztatowe. Kolacja. Ognisko.

2 DZIEŃ – Śniadanie. Zajęcia integracyjne w grupach. Obiad. Zajęcia sportowo – rekreacyjne. Kolacja. Dyskoteka.

3 DZIEŃ – Wspólne śniadanie. Ocena pobytu. Wyjazd.

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line