Propozycja zajęć

Spacery, wycieczki, zajęcia w terenie Warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, zabawy Imprezy wieczorne
Spacer po najbliższej okolicy Zabawy integracyjne Dyskoteka z zabawami
Wycieczka na Krupowy Groń: położenie Sidziny, legendy Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka Pokaz Mody
Zwiedzanie skansenu. Warsztaty kulinarne: "Pieczenie rusoków na blasze" Warsztaty artystyczne (Zakładka - Warsztaty dodatkowe) Turniej gier i zabaw na wesoło

Gra terenowa: "Podchody"

Zajęcia sportowe: "Wyścigi rzędów" Dyskoteka z wyborem Króla   i Królowej
Wycieczka na Halę Krupową Zabawy towarzyskie Turniej wiedzy z różnych dziedzin
Survival Quest

Ognisko

Realizacja niektórych zajęć związana jest z dodatkową odpłatnością ( patrz w zakładce koszt)

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line