Informacje Covid-19

Jesteśmy przygotowani do pracy w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Stosujemy się do wytycznych GIS, MZ i MEN.

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line