Kim jesteśmy?

 

kolonie i zielone szkoły

Dom Wczasów Dziecięcych to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której dzieci mają zapewniony pobyt w korzystnych warunkach klimatyczno-zdrowotnych, pod troskliwą opieką wychowawczą. Przy organizacji zajęć zwraca się uwagę, aby dzieci jak najwięcej przebywały na swieżym powietrzu.

Organem prowadzącym jest Powiat Suski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Dom Wczasów działa w oparciu o statut.

Dom Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie położony jest w Beskidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Lasy świerkowo-sosnowe rosnące na okolicznych wzniesieniach tworzą specyficzny mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem, niskimi opadami, brakiem mgieł i zanieczyszczeń pyłami.

Lokalizacja naszego ośrodka pozwala na łatwy dostęp do atrakcji turystycznych Małopolski – wszędzie mamy blisko. Do tego, co dała nam natura dokładamy miłą atmosferę, tworząc najmłodszym idealne warunki do wypoczynku. Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Młodzież w czysto ekologicznym terenie spędza czas na wycieczkach, zajęciach rekreacyjno-sportowych, uczestnicząc jednocześnie w bogatej ofercie zajęć rozwijających sprawność fizyczną i intelektualną.

Organizujemy różnego rodzaju warsztaty promujące zdrowe życie, jak również prowadzimy zajęcia integracyjne i warsztaty efektywnego uczenia się.

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line