Kim jesteśmy?

kolonie i zielone szkoły

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sidzinie to placówka oświatowo-wychowawcza, w której dzieci mają zapewniony pobyt w korzystnych warunkach klimatyczno-zdrowotnych. Zapewniamy pomoc w planowaniu i  organizacji pobytów oraz wsparcie wychowawców schroniska w trakcie pobytu. 

Organem prowadzącym jest Powiat Suski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Szkolne Schronisko Młodzieżowe działa w oparciu o statut.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sidzinie (dawniej Dom Wczasów Dziecięcych nr 2) położone jest w Beskidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Lasy świerkowo-sosnowe rosnące na okolicznych wzniesieniach tworzą specyficzny mikroklimat charakteryzujący się dużym nasłonecznieniem, niskimi opadami, brakiem mgieł i zanieczyszczeń pyłami.

Lokalizacja naszego ośrodka pozwala na łatwy dostęp do atrakcji turystycznych Małopolski – wszędzie mamy blisko. Do tego, co dała nam natura dokładamy miłą atmosferę, tworząc najmłodszym idealne warunki do wypoczynku. Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Młodzież w czysto ekologicznym terenie spędza czas na wycieczkach, zajęciach rekreacyjno-sportowych, uczestnicząc jednocześnie w bogatej ofercie zajęć rozwijających sprawność fizyczną i intelektualną.

Organizujemy różnego rodzaju warsztaty promujące zdrowe życie, jak również prowadzimy zajęcia integracyjne i warsztaty efektywnego uczenia się.

terminarz
Sprawdź terminarz dostępny on-line